POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

Poniższy dokument zawiera politykę prywatności obejmującą:

  • przetwarzanie danych osobowych udostępnianych przez użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem monoclimb.pl (dalej: Serwis)
  • informacje dotyczące zarządzania plikami cookies, z których korzysta Serwis
  • informację o logach serwera

2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych jest:

ROCK SPORT Sp. z o.o.

ul. Słonecznikowa 7/4

81-589 Gdynia

NIP: 958 172 42 46

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: admin@monoclimb.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu właściwej organizacji zajęć z instruktorem (sekcji, treningów jednorazowych, zajęć urodzinowych) a w szczególności powiadamianie o terminach, płatnościach i innych kwestiach organizacyjnych osób, które wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz) zgłosiły chęć udziału w tych zajęciach. Dane przetwarzane są za zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażoną w Formularzu zgodnie z podstawą prawną określoną w Art. 6 pkt. a) RODO. Zakres danych obejmuje wyłącznie dane przekazane w Formularzu.

Dane przetwarzane będą przez okres przetwarzania nie dłuższy niż 3 miesiące od daty ostatnich zajęć, na które zapisze się właściciel danych osobowych, wypełniając Formularz.

Właściciel danych osobowych w każdej chwili może skorzystać ze swoich praw określonych w Art. 16 – 21 RODO, w szczególności:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych
  • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja tych praw następuje na wniosek przesłany do administratora danych osobowych pocztą elektroniczną, na adres podany powyżej.

Przekazanie danych osobowych przez użytkownika Serwisu jest dobrowolne.

Przetwarzane dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane te traktowane są jako poufne i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

3. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i zawierają krótkie informacje tekstowe, które mogą być odczytywane przez systemy informatyczne. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i jako takie nie podlegają przetwarzaniu w rozumieniu RODO.

Pliki cookies wykorzystywane są przez narzędzia Google, z których korzysta administrator Serwisu. W szczególności są to Google Search Console, Google Analytics oraz Google Ads. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które opisują ruch na stronie internetowej Serwisu i wyjaśniają, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia poprawę jego struktury i zawartości, optymalizację Serwisu oraz podejmowanie właściwych działań marketingowych
  • określania profilu użytkowników w celu dopasowania materiałów w sieciach reklamowych, związanych wyłącznie ze świadczeniem usług, którym poświęcony jest Serwis
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki czemu użytkownik nie musi przy każdym otwarciu strony Serwisu potwierdzać, że zapoznał się z informacją o korzystaniu przez Serwis z plików cookies.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować pobieranie plików cookies, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie ze strony internetowej Serwisu. Niezablokowanie plików cookies w przeglądarce i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera, na którym osadzona jest strona internetowa Seriwu informacji, które mogą być logowane przez serwer. Logi serwera obejmują one między innymi takie informacje jak: adres IP użytkownika, czas wysłania zapytania do serwera, adres strony, z której nastąpiło przekierowanie do Serwisu, informacje o przeglądarce użytkownika Serwisu. Logi te nie zawierają danych osobowych użytkownika.

Logi serwera przechowywane są w celu właściwego administrowania serwerem przez osoby upoważnione administrowaniem serwerem i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.

5. Informacje końcowe

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zaktualizowana Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej publikacji na stronie Serwisu.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 13 sierpnia 2023 r.